Calcula os custos de Incapacidade Temporal

Co calculador de custos de Incapacidade temporal da FREMAP poderase estimar os custos de incapacidade temporal por cada proceso de baixa médica segundo o CNAE seleccionado por continxencia común e / ou profesional.

Datos da Continxencia

Os campos marcados con * son obrigatorios. O formato do campo data é de dd/mm/aaaa

Tipo de Continxencia
Período de Baixa *
Complementos Voluntarios (C.V.) da Empresa en Baíxaa
%

Queres coñecer o custo de Incapacidade Temporal da túa empresa? Rexístrate en FREMAP Online Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente.

Custo de substitución de persoal:
É a porcentaxe do custo do traballador substituído. Isto é: días de baixa x salario bruto diario + cota empresa + custo vacacións. A isto se lle aplicaría a porcentaxe que se introduza polo usuario. .
Complemento voluntario en C.P
Incorporar a porcentaxe de complemento, se é superior ao 75 %que é o subsidio de incapacidade temporal (Art.2 Decreto 3158/1966 do 23 de decembro) en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente.
Complemento voluntario en C.C
Incorporar a porcentaxe de complemento se é superior ao que se establece na seguinte normativa (artigos 13 e 14 do Decreto 1646/1972 do 23 de xuño Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente e artigo único do Real decreto 53/1980, do 11 de xaneiro Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente):
  • 3 primeiros días: O traballador non percibe subsidio de incapacidade temporal.
  • Do día 4 ao 15: O subsidio de incapacidade temporal é o 60% a cargo da Empresa.
  • Do día 16 ao 20: O subsidio de incapacidade temporal é o 60% a cargo da Mutua.
  • A partir do día 21: O subsidio de incapacidade temporal é o 75% a cargo da Mutua.