Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Verificación de documentos (csv)

Este servizo permite:

  • Validar a integridade e autenticidade dos documentos emitidos e asinados electronicamente nos sistemas informáticos da FREMAP.
  • Descargar unha copia do documento asinado (lembra que un documento asinado electronicamente só ten validez legal en formato electrónico).
Por favor, introduce a continuación o código de verificación do documento que desexas validar/descargar:

Código seguro de verificación (CSV)