Que é o Traballo Social na FREMAP?

Na FREMAP a asistencia social forma parte da atención integral que se desenvolve desde a visión biopsicosocial, conxuntamente co equipo de profesionais sanitarios.

Análise dos factores sociais que inflúen na situación saúde-enfermidade do paciente.

Tratamento das situacións de malestar psicosocial xurdidas pola perda de saúde.

Colaboración no proceso de recuperación ata conseguir a maior autonomía posible do paciente e axeitalo ao medio nas condicións máis óptimas.

OBXECTIVOS do Traballo Social na FREMAP • axuda a resolver problemas

  Atención a nivel psicosocial para pacientes e familiares
  que sufrisen un accidente de traballo ou enfermidade profesional.

 • axuda a resolver problemas

  Información e Asesoramento
  de Recursos Sociais para Pacientes en situación de Incapacidade Temporal por Continxencias Comúns ou Accidentes de Traballo e que se entenda axeitada a nosa intervención social.

 • axuda a resolver problemas

  Apoiar os familiares
  dos traballadores falecidos.

 • axuda a resolver problemas

  Informar e asesorar na xestión da prestación económica para coidado de menores afectados por cancro e outra enfermidade grave
  ofrecendo apoio aos solicitantes.

 • axuda a resolver problemas

  Colaborar coas empresas mutualistas

 • axuda a resolver problemas

  Facilitar a axeitada reintegración ao posto de traballo
  ou, se é o caso, á nova situación laboral creada tras o accidente de traballo.

 • axuda a resolver problemas

  Orientación e promoción da Formación Profesional
  co obxectivo de lograr a reinserción ao mercado laboral.

Funcións de Traballador Social: En Pacientesopinión curso calidade industrial

Actuación con pacientes ingresados en Hospitais propios e en centros alleos.

 • Centralización.
 • Seguimento.
 • Continuidade do tratamento (G.Invalidez).
opinión curso calidade industrial

Intervención no proceso de reinserción laboral.

 • Xestión de candidatos, proceso reinserciónlaboral para traballadores en situacións de desemprego tras accidente de traballo.
 • Tramitación de solicitudes de Readaptación Profesional en centros educativos tanto propioscomo alleos mediante formación presencial, aula virtual ou en liña.
opinión curso calidade industrial

Pacientes afectados por unha invalidez permanente.

 • Seguimento dos pensionistas ao longo dos anos, valorando necesidades sanitarias e problemas sociais..
 • Activación de Recursos: Obtención de certificados e prestacións públicas.
 • Coordinación cos nosos técnicos de prevención para as adaptacións técnicas en vivendas.

opinión curso calidade industrial

Falecido.

 • Atención nos casos de falecemento.
 • Entrevistas e apoio aos familiares durante o dó.
 • Asesoramento para a achega de documentos e tramitación de pensións.

opinión curso calidade industrial

Atención psicosocial en emerxencias.

 • Intervención psicosocial na primeira fase do accidente..
 • Paliar o estrés colectivo tras o accidente.
 • Activación de recursos propios ou externos.

opinión curso calidade industrial

Coidado de menores.

 • Información e asesoramento ao solicitante e colaboración na xestión da documentación necesaria para dar trámite a esta prestación..

Funcións de Traballador Social: En Empresasopinión curso calidade industrial

Promover e facilitar a reincorporación ao posto de traballo sempre que sexa posible.

opinión curso calidade industrial

Información e asesoramento sociolaboral.

opinión curso calidade industrial

Colaboración e participación en posibles accións preventivas de carácter social.Readaptación Profesional

O centro de Readaptación Profesional encóntrase en Majadahonda. Ademais, existe a posibilidade de recibir formación en cada provincia do territorio nacional. Pódese realizar a formación de maneira presencial, a través da aula virtual ou en formato en liña

Testemuños dos alumnos

Os nosos cursos explicados da man dos alumnos

opinión curso calidade industrial
play_circle_outline

Ver vídeo

opinión curso calidade deseño gráfico
play_circle_outline

Ver vídeo

opinión curso calidade winperfil
play_circle_outline

Ver vídeo


Servizo de Intermediación Laboralopinión curso calidade industrial

O Servizo de Intermediación Laboral da FREMAP é unha área dentro da Enderezo de Traballo Social, cuxo obxectivo principal é favorecer a inserción no mercado laboral dos traballadores de empresas asociadas á nosa MUTUA que, tras sufrir un accidente laboral ou enfermidade profesional estean en situación de desemprego.

O Servizo de Intermediación Laboral ofrece o Curso de Habilidades para a Busca de Emprego, co fin de proporcionar as ferramentas e estratexias axeitadas aos traballadores accidentados das empresas mutualistas que, tras sufrir un accidente laboral ou enfermidade profesional, perderon o seu traballo, ou incluso debido a graves secuelas, non poderán volver desenvolvero.