Traballadores

Contribuímos a mellorar a saúde na túa empresa

Procuramos a excelencia na nosa xestión das prestacións e no tratamento integral da saúde do traballador, cunha atención próxima, humanista e personalizada, que responda á confianza depositada polos nosos mutualistas e contribúa ao uso eficiente dos recursos.

Coberturas

Prestacións xestionadas como Mutua Colaboradora coa Seguridade Social

As prestacións son un conxunto de medidas que pon en funcionamento a Seguridade Social para prever, reparar ou superar determinadas situacións de infortunio ou estados de necesidade concreta, que adoitan orixinar unha perda de ingresos ou un exceso de gastos nas persoas que os sofren.

O noso compromiso é protexer 4.886.898 traballadores, o 24, 80% do Sistema da Seguridade Social

Obxectivo: A atención ao traballador

Prestación dun servizo excelente

Equipo FREMAP

Xestión: 1.313 persoas

Prevención: 144 persoas

Médico-sanitario: 2.505 persoas

Soporte técnico: 321 persoas

Servizos Xerais: 68 persoas

4.351 profesionais

Equipamento e instalacións

208 Centros de Atención

4 Hospitais con internamento

4 Hospitais de día

2 Hospitais Intermutuais

7,69 Millóns destinados a investimentos

219.792,11 m2 a disposición dos nosos traballadores protexidos

Liderado

Compromiso continuo coa eficiencia e satisfacción dos nosos mutualistas

  • Seguridade do Paciente

    A seguridade do paciente como compromiso de calidade asistencial.

  • Mellora da experiencia asistencial

    A experiencia do paciente como eixe da xestión sanitaria.