Traballadores

As mutuas colaboradoras coa Seguridade Social participan no plan de vacunacíón fronte ao COVID-19, de acordo cos criterios que en cada fase determínanse por cada Comunidade Autónoma.
A vacinación polas mutuas realízase mediante comunicación previa ás empresas asociadas que cumpren os criterios establecidos, en cada momento, pola Comunidade Autónoma, non podendo realizar a vacinación da poboación non incluída nos devanditos criterios.

Centros de vacinación

Neste apartado podes consultar os centros que están incluídos no proceso de vacinación por CC.AA. Importante: só vacinarase ao colectivo que conte con citación previa da empresa asociada e cumpra os criterios establecidos.

Alacante

Alacante Carrer Eusebio Sempere, 11 (03003) - Telf. 965 22 92 44

Castellón

Castelló de la Plana Carrer Maria Teresa Gonzàlez Justo, 4-6 (12005) - Telf. 964 25 60 66

Valencia

Silla Ctra. Alborache, 23 (46460) - Telf. 961 21 93 00

Valencia Plaça da Legió Espanyola, 8 (46010) - Telf. 963 39 32 90