Traballadores

As mutuas colaboradoras coa Seguridade Social participan no plan de vacunacíón fronte ao COVID-19, de acordo cos criterios que en cada fase determínanse por cada Comunidade Autónoma.
A vacinación polas mutuas realízase mediante comunicación previa ás empresas asociadas que cumpren os criterios establecidos, en cada momento, pola Comunidade Autónoma, non podendo realizar a vacinación da poboación non incluída nos devanditos criterios.

Centros de vacinación

Neste apartado podes consultar os centros que están incluídos no proceso de vacinación por CC.AA. Importante: só vacinarase ao colectivo que conte con citación previa da empresa asociada e cumpra os criterios establecidos.

Na actualidade non hai centros da FREMAP incluídos no proceso de vacinación das. CC.AA