Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Accesibilidade

O sitio web da FREMAP (www.fremap.é) aplica as Pautas de Accesibilidade para o Contido Web 2.0 Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente cun nivel de conformidade [AA] para garantir o cumprimento que establece a lexislación española na Norma UNE 139803:2012 Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente, respectando as directrices proporcionadas pola WAI (Web Accesibility Initiative) Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente que marca os estándares internacionais na creación de contidos webs accesibles en todo o mundo.

A tecnoloxía de apoio empregada e usada de forma accesible no sitio web é Javascript .

O portal cumpre cos estándares en HTML5 e CSS 3.0 . Usáronse os validadores do W3C (para HTML5 experimental e CSS3) e o Total Validator Tool.

CSS Válido! Nivel de Conformidade Dobre A no W3C WAI Validación automática WCAG 2.0 AA

Características de accesibilidade e usabilidade do sitio

 • Adaptación multidispositivo.
 • Separación entre contido e presentación mediante follas de estilo.
 • Alternativas textuais ao contido non textual. Incluímos un texto alternativo nas imaxes que non son decorativas.
 • Todos as ligazóns están identificadas, contextualizados e ofrecen detalles da función ou destino.
 • O tamaño do texto está definido en unidades relativas para que os usuarios poidan cambiaro utilizando os controis de tamaño de texto habitual do navegador.
 • Identificación das abreviaturas.
 • Identificación dos formatos dos arquivos que son descargables como pdf, excel, powerpoint ou word.
 • Identificación dos cambios no idioma.
 • Avísase o usuario das aperturas de novas ventás.
 • O contido é operable a través de teclado sen un límite de tempo específico para realizar as pulsacións das teclas.
 • Visibilidade do foco en ligazóns e formularios.
 • Continuación de foco. Non hai cambio de contexto sen aviso o usuario.
 • Posibilidade de play e pausa nos elementos con movemento.
 • Proporciónanse etiquetas ou instrucións cando o contido require a introdución de datos por parte do usuario.
 • Se se detecta automaticamente un erro na entrada de datos ofrécense suxestións de corrección.
 • Multinavegador.
 • Presentamos unha versión amigable para imprimir de cada páxina.

Axudas de navegación

 • Uso de Landmark roles para identificar áreas de contido.
 • O logo vincula sempre á páxina principal.
 • Os compoñentes que teñen a mesma funcionalidade dentro dun conxunto de páxinas web son identificados de maneira coherente.
 • Menu principal visible en todo momento.
 • Proporciónase máis dun camiño para localizar unha páxina web dentro dun conxunto de páxinas web: mapa web, buscador e menú.
 • Proporciónanse migas de situación.
 • Xérase un outline correcto.
 • Información estruturada, correctamente marcada e xerarquizada, que permite unha navegación fácil polo contido
 • Proporciónanse atallos de teclado :
  AtalloAcceso
  1Páxina de inicio
  2Mapa web
  3Saltar ao contido
  4Contacta coa FREMAP
  Accesibilidade

  O uso de atallos de teclado depende do navegador. Os máis frecuentes utilizan as seguintes combinacións de teclas:

  Internet Explorer:ALT + atallo; e a continuación pulsar ENTER
  Mozilla Firefox:ALT + SHIFT + atallo
  Google Chrome:ALT + atallo

WAI ARIA

Inclúense WAI ARIA como elementos de apoio para facer máis accesible o contido dinámico e os controis desenvolvidos con HTML e Javascript. A continuación indicamos algúns dos usos aplicados:

 • Informar sobre o estado dun elemento do contido.
 • Informar sobre campos obrigatorios en formularios.
 • Incluír etiquetas e descricións de elementos.
 • Orientar sobre accións.
 • Achegar información semántica.

Declaración de conformidade parcial

Os contidos do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo incluído nas páxinas de Emprededores (Empresas), son servidos por fontes externas que non poden controlarse e non se garante que sexan accesibles. Por outra banda, a calculadora de cotas de Autónomos é un elemento da web en que actualmente estamos traballando para que sexa accesible.

Parte da documentación en pdf que se achega no portal, por tratarse nalgúns casos tamén de fontes externas, non cumpre cos principios de accesibilidade requiridos. FREMAP comprométese a proporcionar os seus documentos PDF en formato accesible a quen o solicite mediante o noso formulario de información e suxestións .

Para dar soporte a usuarios con versións antigas de navegadores, FREMAP axeitou unha folla de estilos específica para garantir a cobertura dos seus contidos. Esta folla de estilos non cumpre cos estándares de CSS3 pero temportalmente daremos soporte a estes usuarios.

FREMAP e o seu compromiso en accesibilidade

FREMAP traballa para manter un nivel de accesibilidade axeitado na súa contida web. Agradecemos comuníquesnos algunha área de mellora ou se encontras algunha dificultade para acceder a calquera contido. Convidámoslle a axudarnos neste esforzo coas súas suxestións .

​​​​​