Noticias\Eventos

  • WEBINAR SOBRE DELIMITACIÓN XUDICIAL DO ACCIDENTE DE TRABALLO I

    MADRID - 14/06/2022

    Coñecer o concepto de accidente de traballo é o obxectivo deste webinar sobre "Delimitación Xudicial do accidente de traballo" que se centrará nos requisitos e elementos do accidente de traballo, o accidente in itínere e en misión.

  • WEBINAR SOBRE XESTIÓN DE TRASLADOS INTERNACIONAIS

    MADRID - 09/06/2022

    O obxectivo deste webinar é que os traballadores e empresas asociadas á FREMAP coñezan os pasos que hai que seguir cando os traballadores teñen un accidente de traballo ou precisan dunha cobertura médica no estranxeiro.

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Seguinte