Noticias\Eventos

  • WEBINAR SOBRE OBRIGAS DAS EMPRESAS NO ÁMBITO DA SEGURIDADE SOCIAL

    Madrid - 26/09/2022

    Situacións irregulares como a falta de alta, cotización ou infra cotización, poden dar lugar a importantes responsabilidades en materia de prestacións de incapacidade temporal, morte ou superviviencia, así como a sancións para as empresas incumplidoras

  • WEBINAR SOBRE ACCIDENTE DE TRABALLO

    Madrid - 13/09/2022

    O obxectivo deste webinar é coñecer o concepto de accidente de traballo , así como as diferentes responsabilidades que xorden para as empresas, mutuas e traballadores ante a súa ocorrencia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Seguinte