Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Enfermidade Común e Accidente non Laboral

Situación: causaches baixa médica polo Servizo Público de Saúde.

Guiámoste nos trámites posteriores contactando co teu xestor persoal da FREMAP. Contacta coa FREMAP

Informar

Para ofrecer unha atención inmediata, debes presentar a baixa médica na túa empresa.

Atención sanitaria

  • Tras envío e recepción de baíxaa pola túa empresa, o servizo médico da FREMAP contactará contigo. Rede de Centros
  • Colaboramos no seguimento da enfermidade e accidente non laboral promovendo unha mellor e máis rápida curación.
  • Realizaremos tratamentos médicos e probas diagnósticas sen tempos de espera, previa autorización preceptiva e consentimento do paciente.
  • Axudamos a xestionar a iniciación do procedemento de incapacidade permanente, sen necesidade de esgotar o período de 18 meses

Unha vez atendido medicamente

Enfermidade Común e Accidente non Laboral: Saber máis

Pomos á túa disposición información adicional acerca da cobertura que presta FREMAP en casos de Enfermidade Común e Accidente non Laboral.