Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Información sobre pagamento de prestacións

​​

​​​​​​​​​​​Información: ​​

A partir do 1 de abril de 2023, o aboamento mediante transferencia bancaria de todas as prestacións económicas (incapacidade temporal, risco durante o embarazo e a lactación natural, cesamento de actividade e coidado de menores afectados por cancro e outras enfermidades graves) efectuarase con periodicidade mensual, o último día hábil de cada mes (ver calendario anual de pagamentos) ​, non debendo presentarse para iso partes de confirmación no caso da incapacidade temporal.

​Con carácter excepcional, seguirase pagando semanalmente o subsidio de incapacidade temporal ata o venres 14 de abril a aqueles beneficiarios que o soliciten previa presentación dos correspondentes partes de confirmación.

Calendario de pagamentos de todas as prestacións económicas periódicas durante 20​23​:

​ ​
28 de abril, 31 de maio, 30 de xuño, 31 xullo, 31 de agosto, 29 de setembro, 31 de outubro, 30 de novembro e 29 de decembro

Nota: Nestas datas, FREMAP emite a orde de transferencia bancaria, podendo recibirse o aboamento na conta corrente do beneficiario ao seguinte día hábil. ​