Xunta xeral 2019

Contido da páxina

O próximo día 18 de xullo de 2019 celebrarase a Xunta Xeral Ordinaria da FREMAP. A continuación podes encontrar a orde do día e a documentación relativa a este evento.

Orde do día

  • Primeiro.- Exame e aprobación da Memoria, Balance e Conta do Resultado Económico-Patrimonial do exercicio 2018.
  • Segundo.- Distribución do aforro obtido no exercicio 2018.
  • Terceiro.- Renovación estatutaria da Xunta Directiva.
  • Cuarto.- Exame e aprobación dos Orzamentos da Mutua para o exercicio 2020.
  • Quinto.- Autorización á Xunta Directiva, ao director xerente ou ao secretario da Xunta Directiva, para a execución dos acordos adoptados por esta Xunta Xeral. Aprobación da xestión da Xunta Directiva no exercicio 2018.
  • Sexto.- Rogos e preguntas.
  • Sétimo.- Aprobación da acta da sesión ou designación de Interventores para ese fin.

Publicación da convocatoria da Xunta Xeral Ordinaria no BOE en pdf Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Documentación

Información sobre documentos PDF: Para poder visualizar correctamente os arquivos PDF cómpre que teña instalado o programa Acrobat Reader Esta ligazón abrirase nunha nova ventá de Adobe.