Noticias\Eventos

  • WEBINAR SOBRE OBRIGAS DAS EMPRESAS NO ÁMBITO DA SEGURIDADE SOCIAL

    Madrid - 26/09/2022

    Situacións irregulares como a falta de alta, cotización ou infra cotización, poden dar lugar a importantes responsabilidades en materia de prestacións de incapacidade temporal, morte ou superviviencia, así como a sancións para as empresas incumplidoras

1