Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

FREMAP reforza o seu compromiso coa mellora da xestión ambiental

Impulsa a figura do experto/a de medio natural rexional e dos / as coordinador/as de centros.

MADRID (06/03/2023)

O respecto á Natureza é un dos principios da Cultura de Empresa da FREMAP, que se materializa no cumprimento da normativa e a mellora continua da súa xestión ambiental.

FREMAP desenvolveu e establecido unha Política Ambiental , un conxunto de directrices e obxectivos xerais que guían as actuacións da mesma en relación coa protección do Medio Natural.

Dependendo da Comisión de Medio Natural da FREMAP, as figuras de “expertos de medio natural rexional e os coordinadores de centros” encárganse tanto de impulsar o cumprimento da política de medio natural, como de lograr a implicación e participación de todos os centros na consecución da mesma.

O pasado 1 de marzo, convocouse aos / as expertos/as rexional a unha formación coa finalidade de reforzar coñecementos, compartir experiencias e boas prácticas.

O formato escollido para esta formación foi unha dinámica de grupo en que se combinaron a aplicación de: ferramentas do ámbito da xestión de calidade, de auditoría, metodoloxía lean e as ideas áxiles, incorporando unha figura, a observación, que se utiliza tamén noutros campos como é o sanitario.

O resultado deste novo enfoque, en opinión dos / as participante, foi moi positivo, permitindo tratar casos prácticos relacionados coa xestión ambiental nos máis de 200 centros da FREMAP.