Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

FREMAP presenta o "Estudo do accidente laboral de tráfico, mortalidade e incapacidade permanente"

Este estudo, realizado desde o "Observatorio de Saúde FREMAP ", profunda nos diferentes aspectos que afectan á sinistralidade grave e mortal dos accidentes laborais de tráfico.

MADRID (21/12/2022)

Os accidentes laborais de tráfico foron historicamente e seguen sendo, un dos grandes retos para a prevención de riscos laborais; non só pola elevada incidencia deste tipo de sinistralidade, senón tamén polas graves consecuencias que os mesmos teñen para as persoas traballadoras, para as empresas e para o sistema de seguridade social.

O accidente laboral de tráfico con resultado de morte ocasiona o 27, 74% dos falecementos por accidente de traballo, constituíndo a segunda causa de ocorrencia despois dos infartos e derramos cerebrais (28, 5% do total).

Con respecto ás incapacidades permanentes , o tráfico é a terceira causa de ocorrencia e provoca unha de cada 10 incapacidades recoñecidas (9,45 %).

Por iso, establecer programas de prevención e promoción da seguridade viaria é un aspecto clave para reducir a sinistralidade grave e mortal de orixe laboral.

O estudo elaborado por “Área de Prevención da FREMAP ”presenta indicadores de interese para poder pór en práctica programas de seguridade viaria polas empresas.

Atendendo ás conclusións do estudo destácase:

 • A incidencia é catro veces maior en homes que en mulleres .
 • A importancia de incorporar os accidentes de tráfico in itinere (64, 8 %) na promoción da seguridade viaria e nos plans de mobilidade, en que se deberá considerar as condicións que determinan que o traxecto de entrada ao traballo duplica a sinistralidade do traxecto de regreso.
 • A necesidade de valorar a idade , prestando especial atención ás persoas de máis de 49 anos , nos plans de mobilidade e a súa transcendencia en función do tipo de mobilidade.
 • A influencia das condicións sociolaborais particulares de cada sector de actividade con respecto aos procesos de mobilidade, en particular, ademais do sector de transporte, destacan: o da construción, a hostalaría e industria.
 • Incorporar aspectos temporais : desprazamentos en horario sen luz solar, día da semana, hora do día, distribución da xornada, mes …, como elementos esenciais nas análises para a determinación dos plans de mobilidade. · Identificar o tipo de mobilidade, prestando especial atención a:
  • a utilización de motocicletas , principal medio afectado co 37,2 %dos accidentes.
  • As bicicletas e patinetes , que sendo un medio de mobilidade emerxente xa supoñen o 3,2% dos accidentes analizados.
  • A prevención dos atropelos que ocasionaron o 9,4% dos expedientes por accidente de tráfico seleccionado.

Desde o ámbito da empresa pódense desenvolver accións encamiñadas a minimizar os resultados que se mostran ao longo do informe. Para iso, é preciso que os plans de mobilidade e seguridade viaria, a xestión das frotas de vehículos, a planificación de rutas seguras e outras medidas que se identifiquen na análise dos riscos viarios incorpórense ao plan de prevención da mesma.

Pola súa banda, as persoas deben ser conscientes da súa capacidade para pór en valor e en práctica as medidas que lle sexan indicadas para previr os accidentes laborais de tráfico. A actitude persoal e a cultura con respecto á nosa forma de afrontar a mobilidade son algunhas das claves para pór freo a esta situación.

O accidente laboral de tráfico é un problema con consecuencias persoais e sociais, que debe ter maior protagonismo nos plans de prevención das empresas e a máxima atención de todos os actores implicados na prevención dos riscos derivados das distintas formas de mobilidade.

Accede mediante esta ligazón ao Estudo do accidente laboral de tráfico, mortalidade e incapacidade permanente” da FREMAP.