Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

FREMAP participa no 21 Congreso Nacional do SETLA compartindo coñecemento científico no ámbito da traumatoloxía laboral.

MADRID (05/12/2022)

O Congreso Nacional da Sociedade Española de Traumatoloxía Laboral (SETLA ) ten como principais obxectivos o ensino, o estudo, a investigación e a práctica de todos os aspectos relacionados coa Traumatoloxía Laboral.

Durante os días 1 e 2 de decembro, en Valencia, traumatólogos/as, médicos asistenciais, enfermeiros/as e fisioterapeutas participaron nas distintas mesas, debates, talleres e posters, combinando teoría e práctica nun programa cun alto nivel científico.

FREMAP estivo presente de forma moi destacada neste 21 Congreso Nacional do SETLA, asistindo e participando nas distintas mesas e talleres co obxectivo de manter e mellorar os coñecementos, habilidades e actitudes dos seus profesionais médicos, facilitando a adecuación permanentemente da súa actuación sanitaria aos estándares e as necesidades de cada situación.

Nunha medicina con constantes cambios, a formación continua é unha ferramenta fundamental para o profesional sanitario, así como un elemento primordial para o desenvolvemento profesional e unha garantía para os usuarios do sistema sanitario.