WEBINAR SOBRE OBRIGAS DAS EMPRESAS NO ÁMBITO DA SEGURIDADE SOCIAL

Situacións irregulares como a falta de alta, cotización ou infra cotización, poden dar lugar a importantes responsabilidades en materia de prestacións de incapacidade temporal, morte ou superviviencia, así como a sancións para as empresas incumplidoras

MADRID (26/09/2022)

Co fin de analizar estas situacións, FREMAP organiza este webinar sobre "Obrigas das empresas no ámbito da Seguridade Social".

WEBINAR SOBRE OBRIGAS DAS EMPRESAS NO ÁMBITO DA SEGURIDADE SOCIAL
Descrición Data Inicio Data Fin Límite de Inscrición Inscricións
WEBINAR SOBRE OBRIGAS DAS EMPRESAS NO ÁMBITO DA SEGURIDADE SOCIAL 30/09/2022 30/09/2022 29/09/2022 Fóra de prazo