WEBINAR SOBRE ACTUACIÓN ANTE SITUACIÓNS COMPLEXAS DE INCAPACIDADE TEMPORAL I

As situacións de incapacidade temporal son en moitos casos tan particulares que deben ser analizadas en profundidade.

MADRID (20/09/2022)

Coñecer as figuras legais que se dan nas distintas situacións de IT e como poder actuar en cada caso para cumprir coa normativa vixente, é o obxectivo deste webinar . Esta primeira parte centrarase nas recaídas e naquelas situacións de IT que poden producirse en pluriemprego, pluriactividade e subrrogaciones.

WEBINAR SOBRE ACTUACIÓN ANTE SITUACIÓNS COMPLEXAS DE INCAPACIDADE TEMPORAL I
Descrición Data Inicio Data Fin Límite de Inscrición Inscricións
WEBINAR SOBRE ACTUACIÓN ANTE SITUACIÓNS COMPLEXAS DE INCAPACIDADE TEMPORAL I 27/09/2022 27/09/2022 26/09/2022 Fóra de prazo