FREMAP presenta o seu I Observatorio Sectorial de Saúde

Madrid (15/07/2022)

FREMAP, coa participación da Asociación de Empresas do Sector das Instalacións e a Enerxía (AGREMIA) e do Instituto Rexional de Seguridade e Saúde no Traballo (IRSST) de Madrid, presentou onte na Sede de CEIM o seu I Observatorio Sectorial de Saúde, referido concretamente ao CNAE 432.

Este proxecto estuda e analiza de forma específica as principais causas de accidentabilidade do sector, valorando as principais características dos procesos con baixa de orixe profesional, así como o impacto social e os custos empresariais asociados ás mesmas.

O obxectivo da xornada foi concienciar sobre a importancia da axeitada implantación de medidas de prevención asociada ás principais causas de accidentabilidade que ocasionaron Accidentes de Traballo con baixa no 2021, así como facilitar unha campaña de información e concienciación específica orientada a contribuír á mellora da accidentabilidade no sector.

Neste caso, o estudo forma parte dun proxecto global de investigación e monitorización continua da saúde dos traballadores asociados á FREMAP a través de metodoloxía de análise Big Data e do estudo específico do impacto e problemática asociada a diferentes sectores, patoloxías e Comunidades. A través do mesmo, FREMAP analiza de forma continua o comportamento da perspectiva de xénero e de idade na poboación laboral, coa última fin de contribuír a desenvolver políticas específicas e sostibles de prevención e promoción da saúde no ámbito empresarial.