Reforma integral do Centro FREMAP en Huelva

.

Madrid (14/07/2022)

O Luns 18 de xullo está previsto o comezo dos traballos de reforma integral do centro FREMAP en Huelva, cunha duración prevista de 6 meses 
 
O centro conta cunha superficie total de 1.070 m2, e unha vez finalizada a reforma en que se renovarán todas as instalacións así como a imaxe exterior, disporá de: 7 consultas, 3 salas de curas, sala de raios x, zona de administración de 100m2 e ximnasio de rehabilitación con vestiarios e de 186m2 de salas de espera.
 
Durante o transcurso das obras, o servizo será prestado na oficina FREMAP na Avenida de Alemaña, 27, 21002 Huelva.