FREMAP participa na reunión da Comisión de Laboral e RRHH de FOMENT del Treball

MADRID (24/03/2022)

A Comisión de Laboral e RRHH de FOMENT del Treball é un espazo de debate e reflexión da situación do mercado laboral e a súa evolución, coa que se promove modernizar e flexibilizar as relacións laborais para crear postos de traballo e mellorar a competitividade empresarial.

Este mércores 23 de marzo, a Comisión celebrou unha reunión de traballo incluíndo na súa orde do día o punto: “Información e debate en relación coa problemática actual na xestión dos procesos de Incapacidade Temporal.”

En relación ao devandito ámbito, o director rexional de FREMAP Barcelona Metropolitano, D. J. Vicente Pérez, participou presentando os aspectos clave en relación coa situación actual e evolución dos procesos de Incapacidade Temporal en Catalunya, con especial énfase naqueles que ten que ver coa xestión das prestacións que as Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social teñen asignadas.