Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

FREMAP adhírese ao Pacto Dixital para a protección das persoas.

MADRID (20/09/2021)

 

O PACTO DIXITAL PARA A PROTECCIÓN DAS PERSOAS promove a privacidade como un activo para organizacións públicas e privadas.

Entre os principios que se recollen, encóntrase impulsar a transparencia para que os cidadáns coñezan que datos éstánse conseguindo e para que empréganse, promover a igualdade de xénero e a protección da infancia e as persoas en situación de vulnerabilidade, ou garantir que as tecnoloxías eviten perpetuar nesgos ou aumentar as desigualdades existentes, evitando a discriminación algorítmica por razón de raza, procedencia, crenza, relixión ou sexo, entre outras.

Mediante a adhesión ao PACTO DIXITAL, FREMAP comprométese a implantar os principios e recomendacións recollidas no mesmo, así como a difundir entre o seu persoal traballador e as persoas usuarias a Canle prioritaria para solicitar a eliminación urxente de contidos sexuais e violentos na internet, así como outros recursos e ferramentas para axudar a concienciala sobre o valor da privacidade e a importancia do tratamento dos datos persoais.