WEBINAR ACTUACIÓN ANTE SITUACIÓNS COMPLEXAS DE IT II: IMPUGNACIÓNS DE ALTA E TIPOS DE RESOLUCIÓNS

Algunhas situacións de IT son tan particulares que deben ser analizadas en profundidade. Coñecer as figuras legais que se dan nas distintas situacións de IT e como actuar para cumprir coa normativa vixente, é o obxectivo deste webinar.

MADRID (14/09/2021)

O webinar, centrarase nesta segunda parte nas impugnacións, desconformidades de alta e nos tipos de resolucións do INSS a partir dos 365 días.

WEBINAR ACTUACIÓN ANTE SITUACIÓNS COMPLEXAS DE IT II: IMPUGNACIÓNS DE ALTA E TIPOS DE RESOLUCIÓNS
Descrición Data Inicio Data Fin Límite de Inscrición Inscricións
WEBINAR ACTUACIÓN ANTE SITUACIÓNS COMPLEXAS DE IT II: IMPUGNACIÓNS DE ALTA E TIPOS DE RESOLUCIÓNS 21/09/2021 21/09/2021 21/09/2021 Acceso