FREMAP participa nas actividades de arrastre e vacinación COVID-19 en Cataluña.

MADRID (09/06/2021)

A Consellaría de Saúde da Comunidade Autónoma de Cataluña, co fin de reforzar o Sistema de Saúde pola evolución da pandemia do COVID-19, solicitou á Subdirección Xeral de Entidades Colaboradoras da Seguridade Social a colaboración das mutuas colaboradoras coa Seguridade Social nas actividades de arrastre e vacinación COVID-19 en Cataluña.

Unha vez subscrito o preceptivo Convenio de colaboración, os equipos sanitarios das mutuas, entre os que se encontra FREMAP, incorporáronse a un dos grandes puntos de vacinación contra a Covid-19 da Generalitat no recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona

Esta instalación permite a administración de vacinas de maneira áxil nun espazo confortable para os cidadáns e os profesionais sanitarios. O centro situado no Palacio 4 do recinto de Montjuïc consta dunha estrutura flexible que permite habilitar un importante número de puntos de vacinación, 20 dos que atendidos polas Mutuas en quenda de mañá (de 8:00 horas a 13:00 horas) e 10 na quenda de tarde (de 15:00 horas a 20:00 horas) de luns a venres laborables durante os meses de xuño e xullo de 2021, para atender unha programación diaria estimada en 4.500 vacinas.