FREMAP presenta os resultados de enquisas correspondentes ao ano 2020

.

MADRID (11/05/2021)

O sistema de enquisas a clientes da FREMAP ten com...

O sistema de enquisas a clientes da FREMAP ten como obxectivo coñecer o grao de satisfacción dos mesmos cos servizos prestados e constitúe o motor necesario para propiciar a mellora continua.

Neste sentido, ao longo do exercicio 2020 realizouse un importante esforzo para coñecer de primeira man a satisfacción dos pacientes/traballadores e colaboradores da FREMAP nos principais aspectos da prestación do servizo

O nº de enquisas telefónicas realizadas foi de 29.411 e o resultado global obtido é 8,26 (en puntuación 1 a 10)

Entre os resultados das enquisas destacan as valoracións (min 0, máximo 10) outorgadas polos pacientes nos seguintes ámbitos:

 

Valoración das EMPRESAS asociadas

8,02

Valoración dos COLABORADORES

8,39       

Valoración dos PACIENTES/TRABALLADORES:                  

Pacientes atendidos en Hospitais da FREMAP:                

9,12

Pacientes atendidos nos Centros Asistenciais:          

Traballadores atendidos polo AT / EP

8,35

Traballadores atendidos polo ITCC

8,28

Traballadoras Risco de Embarazo/LN

8,78

Traballadores Coidados de Menores

9,20

Traballadores Cesamento de Actividade

7,97

 

Entre os resultados destacan:

  • O servizo mellor valorado polos Traballadores/as atendido/as por Accidente de Traballo é a atención recibida polo servizo médico: 8,40 conta Allea e 8,57 conta propia.
  • O servizo mellor valorado polos Traballadores/as atendido/as polo ITCC é rehabilitación 8,61 Conta Allea e 8,81 Conta propia
  • Os/as beneficiario/as de Coidado de Menores, puntuan con 9,20 a atención das Traballadoras Sociais.
  • Os/as traballador/as ITCC Conta Allea puntuan con 6,39 a actuación de FREMAP para mellorar o seu proceso.
  • O 91,42% dos/as autónomo recomendaría á FREMAP
  • O 85,43% das traballadoras REM/LN consideran normal ou curto o tempo ata a cita e o 92,59% consideran normal ou curto o tempo en cobrar.
  • O 72,20% dos/as Autónomo de Cesamento, valoran como normal ou curto o tempo en cobrar.
  • O/O xestor/a da FREMAP é valorado con 8,55 polas empresas e polos colaboradores con 8,96
  • As instalacións de FREMAP son valoradas cunha media de 8,62 polos/as traballador/as atendido/as por Accidente de Traballo.

Os aspectos que máis destacan os clientes de FREMAP son:

En opinión dos/as traballador/as

En opinión das empresas

En opinión dos colaboradores

Atención

Xestor

Xestor

Amabilidade

Rapidez

Atención

Rehabilitación

Dispoñibilidade

Rapidez

 

A Oficina de Atención de Clientes (OAC) da FREMAP xestiona as reclamacións dos clientes da Mutua recibida a través das diferentes canles dispoñibles: follas existentes en todos os centros, formulario da páxina web da FREMAP e a Oficina virtual de Reclamacións.

Os datos básicos de xestión da OAC da FREMAP 2020 foron:

Índice de reclamación

0,22%

Índice de aceptación de reclamacións

21,14%

Tempo medio de resposta

8,91 días

Índice de non conformidade coa resposta

1,02%