FREMAP renova o seu compromiso co Chárter da diversidade

_

MADRID (19/04/2021)

FREMAP, Mutua colaboradora coa Seguridade Social n. 61, renova a súa adhesión ao Chárter da Diversidade.

O Chárter de Diversidade enmárcase dentro das directivas contra a discriminación da Unión Europea e ten como obxectivo fomentar prácticas de xestión e inclusión da diversidade nas empresas e institucións españolas e entidades públicas.

Outro dos obxectivos é o de promover o desenvolvemento de investigacións e ensino deste coñecemento no mundo académico e promover o intercambio de boas prácticas entre todos os axentes sociais.

O Chárter de Diversidade é unha carta de compromiso á que FREMAP adheriuse, con carácter voluntario, para fomentar o seu compromiso cara aos principios fundamentais de igualdade, respecto o dereito da inclusión de todas as persoas independentemente dos seus perfís diversos, no medio laboral e na sociedade, recoñecemento dos beneficios que brinda a inclusión da diversidade cultural, demográfica e social na súa organización, implantación de políticas concretas para favorecer un medio laboral libre de prexuízos en materia de emprego, formación e promoción e fomento de programas de non discriminación cara a grupos desfavorecidos.

Máis info: https://www-gl.fremap.es/Conocenos/quienesfremap/Paginas/ResponsabilidadSocial.aspx