WEBINAR SOBRE ACTUACIÓN ANTE SITUACIÓNS COMPLEXAS DE INCAPACIDADE TEMPORAL

As situacións de IT son en moitos casos tan particulares que deben ser analizadas en profundidade.

MADRID (19/02/2021)

O obxectivo deste webinar é coñecer as figuras legais que se dan nas distintas situacións de IT e como poder actuar en cada caso para cumprir coa normativa vixente. Desenvolverase desde unha perspectiva práctica e actualizada, que permita unha xestión eficaz a empresas asociadas e despachos profesionais