WEBINAR: DELIMITACION XUDICIAL DO ACCIDENTE DE TRABALLO II: ENFERMIDADES DO TRABALLO, DOLO E IMPRUDENCIA TEMERARIA

Coñecer o concepto de accidente de traballo e a súa delimitación xudicial é o obxectivo deste webinar.

MADRID (11/02/2021)

Esta segunda parte profundará nas enfermidades do traballo, dolo e imprudencia temeraria.Se desenvolverá desde unha perspectiva práctica e actualizada, que permita unha xestión eficaz a empresas asociadas e despachos profesionais.