Novos formularios en liña para prestacións de autónomos

Comunicámoslle que xa está dispoñible en paxínaa web da FREMAP, a información relativa ás distintas prestacións de Seguridade Social relacionadas co cesamento de actividade dos traballadores autónomos.

MADRID (09/02/2021)

Esta norma ten por obxecto, entre outros aspectos, efectuar os axustes necesarios para manter as medidas de apoio aos traballadores autónomos que se estableceran no Real decreto-lei 30/2020, do 29 de setembro, e que se seguen considerando imprescindible de cara á recuperación do tecido produtivo.

Se ten algunha dúbida, por favor poñase en contacto co seu Xestor.