FREMAP aboa a 296.000 traballadores autónomos a prestación extraordinaria por cesamento de actividade

O importe das prestacións recoñecidas pola FREMAP o 17 de abril ascende a 215 millóns de euros, acadando ao 33 %dos máis de 900.000 Autónomos adheridos á Mutua.

MADRID (20/04/2020)

FREMAP habilitou o 23 de marzo na súa páxina web un novo espazo COVID-19: Prestación extraordinaria por cesamento de actividade, que facilita información sobre os requisitos e accións para solicitar a prestación extraordinaria por cesamento de actividade dos traballadores autónomos afectados pola declaración do estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Coa finalidade de xestionar coa maior rapidez, eficiencia e rigor esta prestación extraordinaria no reducido tempo de catro semanas, FREMAP aplicou e adaptado todos os recursos humanos e tecnolóxicos dispoñibles, con especial énfase nos procesos informáticos e teletraballo. Máis de mil profesionais traballaron con intensidade para lograr o obxectivo de recoñecer a prestación a tan elevado número de autónomos.

Segundo informa o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, 923.812 autónomos percibiron esta prestación extraordinaria das Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social, habendose aprobado o 97,3% das solicitudes tramitadas. FREMAP recoñeceu a prestación a 295.719 autónomos, por un importe de 214.908.238 millóns de euros, o que representa o 32,25% do total de prestacións recoñecidas polo sector de Mutuas. Estes traballadores autónomos mentres estean percibindo a prestación non terán obriga de cotizar á Seguridade Social.

Do total das prestacións recoñecidas un 72 % fórono por cesamento da actividade realizada e un 28 % por reducir o 75 % dos ingresos. A prestación ten unha contía do 70 %da base reguladora, é dicir, un mínimo de 661 euros no caso dos autónomos que cotizan pola base mínima.

FREMAP recoñeceu o 98’5% das solicitudes que se recibiron, conforme ás indicacións impartidas por parte da Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social e aplicando as pautas comúns de actuación acordada pola Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). As Comunidades Autónomas onde se rexistraron máis solicitudes son Madrid, Andalucía e Cataluña. En que menos solicitudes recibíronse son A Rioxa, Cantaría e Murcia.

Ademais desta tarefa de xestión do cesamento de actividade, é salientable a entrega dos profesionais sanitarios dos Hospitais da FREMAP en Madrid, Barcelona e Sevilla en que se está dispensando asistencia médica a pacientes afectados pola enfermidade ingresada nas UCIS e en planta das súas instalacións, así como ao persoal sanitario da Mutua que se incorporou a requirimento dos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas nos seus hospitais, centros de atención primaria e residencias de persoas maiores.