FREMAP presenta a Campaña informativa "Coronavirus: Que debes coñecer?"

A Campaña informativa, dirixida a traballadores e empresas, facilita nun espazo web ligazóns e recursos en relación a Boas Prácticas na prevención do risco fronte ao Coronavirus.

MADRID (12/03/2020)

O espazo web  https://prevencion.fremap.es/Parallax/coronavirus/index.html ofrece, entre outros contidos:

  • Información do Ministerio de Sanidade
  • Información doutras Organizacións da Saúde
    • Organización Mundial da Saúde
    • Centros para o Control e a Prevención de Enfermidades (CDC)
    • Axencia Europea ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)
  • Información das Comunidades Autónomas sobre o coronavirus

Elaboráronse e publicados vídeos de boas prácticas de prevención en relación ao uso de máscaras autofiltrantes, lavado de mans e o uso de solución hidroalcohólica, accesibles desde o mesmo espazo web. 

Para contribuír á comunicación no centro de traballo, incorpóranse modelos de carteis informativos descargables sobre boas prácticas na prevención fronte ao novo coronavirus (COVID-19)