Taller de simulación “Situación crítica na sala de Radiodiagnóstico” no Hospital FREMAP de Majadahonda.

A simulación é unha ferramenta docente que favorece o aprendizaxe de habilidades clínicas, de coñecemento e cognitivas nos profesionais da medicina.

MADRID (12/03/2019)

O Taller de Simulación Clínica sobre “ Situación Crítica na sala de Radiodiagnóstico” foi organizado polo Servizo de Anestesioloxía e Reanimación do Hospital FREMAP de Majadahonda.

Nestes Talleres reprodúcense situacións clínicas críticas, pondo a proba as destrezas e coñecementos dos profesionais, conseguindo un adestramento que se aplica á práctica clínica diaria, mellorando a resposta destes profesionais ante estes casos e fomentando a seguridade do paciente.