Novo Manual FREMAP sobre Prevención de Trastornos Músculo-esqueléticos de orixe laboral nas extremidades superiores

Os trastornos músculo-esqueléticos (TME) constitúen o problema de saúde de orixe laboral máis frecuente na Unión Europea e no resto dos países industrializados e unha das primeiras causas de incapacidade temporal.

MADRID (31/01/2019)

Aínda que o TME pódense ocasionar en calquera segmento corporal, os máis frecuentes son os producidos no lombo, o colo, os ombros, os cóbados, os pulsos e as mans.

Neste manual descríbense os principais factores de risco e lesións dos membros superiores, así como as medidas preventivas correspondentes, facendo especial fincapé no deseño e redeseño dos postos de traballo.

Desde a área de Prevención da FREMAP esperamos que esta guía sexa do seu interese e poida contribuír á prevención dos trastornos músculo-esqueléticos.

Descargar a publicación