Previmos

Contido da páxina
Imaxe decorativa

FREMAP, dentro do seu compromiso de conseguir a excelencia no tratamento integral da saúde do traballador, considera a Prevención como unha prestación esencial, dirixida a mellorar a seguridade e saúde das nosas empresas e traballadores, así como a minimizar os índices de sinistralidade.

Que facemos?

Desenvolvemos diferentes actividades preventivas, comprendidas na acción protectora da Seguridade Social, co fin de asistir as empresas asociadas e os traballadores autónomos no control e redución dos accidentes de traballo e das enfermidades profesionais.

Como o facemos?

 • Efectuamos visitas para asesorar sobre:
  • A mellora das condicións que determinan os accidentes de traballo e as enfermidades profesionais.
  • A aplicación dos medios de coordinación para a prevención dos riscos laborais derivados da concorrencia de traballadores de diferentes empresas ou traballadores autónomos nun mesmo centro de traballo.
  • As funcionalidades e utilización que ofrece o servizo «Prevenceun10.es», que dispensa a acción protectora da Seguridade Social, aos traballadores autónomos e empresas de ata 25 traballadores.
  • A adaptación dos postos de traballo e estruturas para a recolocación de traballadores accidentados ou con patoloxías de orixe profesional.
 • Analizamos as enfermidades profesionais e os accidentes de traballo, para orientar sobre as causas que inciden na súa materialización e achegar boas prácticas dirixidas a evitar que se volvan a producir.
 • Estudamos as causas que determinan os maiores índices de sinistralidade nas empresas, con obxecto de propor medidas e plans de control para a súa redución.
 • Elaboramos programas de I+D+i, estudos e análise sobre a sinistralidade laboral dirixido a facilitar a información necesaria para o desenvolvemento dos plans de prevención das empresas.
 • Promovemos a cultura preventiva mediante a elaboración e difusión de códigos de boas prácticas para a xestión e mellora continua da prevención.

Comprometidos coa Prevención

O histórico compromiso da FREMAP coa Saúde e Seguridade tradúcese no desenvolvemento dun servizo excelente e unha visión transversal que transcende ao conxunto da sociedade mediante:

 • A posta a disposición de todas as nosas boas prácticas, publicacións, estudos e I+D+i na Canle "de Prevención da FREMAP".
 • A participación en congresos, xornadas técnicas e talleres organizados por universidades, fundacións, administracións, asociacións empresariais e outras institucións.
 • A constante elaboración de publicacións e artigos técnicos.
 • A cooperación con asociacións e institucións para a elaboración de normativa e criterios técnicos.

Servizo de información de Prevención

Con obxecto de manter informadas as empresas asociadas e traballadores autónomos adheridos, o “Servizo de información de Prevención” da FREMAP, que conta con máis de 20.000 subscritores, remite diferentes comunicacións sobre:

 • Selección mensual da normativa publicada en materia de prevención.
 • As novidades editadas por “Práctica Preventiva”
 • Documentación Técnica.
 • Novas publicacións da FREMAP.
 • Outra información de interese...

Se está interesado en recibir esta información pode darse de alta no:

Información de Prevención