Programa integral da saúde

Contido da páxina

Na FREMAP sempre comprometidos coas nosas empresas, créase o Área de Xestión do Absentismo Laboral, co obxectivo de ofrecer un valor engadido na xestión do seu absentismo médico, e respondendo ás súas expectativas de mellorar a saúde dos seus traballadores, todo iso, nun marco empresarial en que a boa xestión do absentismo é clave para unha maior produtividade e competitividade.

FREMAP colabora coas empresas para profundar o coñecemento das causas que provocan o absentismo e tendo en conta, que a causa principal, é a incapacidade temporal, desenvólvese conxuntamente coas empresas un programa de actuacións personalizado a cada organización.

Todo iso, coa colaboración dun equipo multidisciplinar formado por técnicos de prevención, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, traballadores sociais e o xestor único da FREMAP.

O programa integral da saúde ten un triplo enfoque:

Consecuencias do Absentismo

Cando falamos de absentismo laboral médico, as consecuencias do absentismo clasificámolas en dous.

  • Consecuencias para a saúde dos traballadores.
  • Consecuencias de tipo económico.

Custos directos

O absentismo ten incidencia nos custos para as empresas, pero non só nos custos directos que son:

  • Custo do día de baíxaa en continxencia profesional.
  • As prestacións de incapacidade temporal: en continxencia común desde o día 4º ao día 15º da baixa médica.
  • Cotizacións á seguridade social: Durante as situacións de IT, mánténse a obriga da empresa (agás extinción do contrato) de cotizar-ata os 545 días como máximo.
  • Complementos voluntarios: A empresa pode ter tamén outro custo directo se o seu convenio colectivo estableceu complemento voluntario da IT.

Custos indirectos

Senón tamén nos custos indirectos: Custos de substitución, os custos de oportunidade, custos de demora de vacacións, custos de produtividade, perda de incentivos económicos, custos das horas extras, empeoramento do clima laboral.

A medición de ambos os dous custos é imprescindible, tanto para coñecer a súa influencia na produtividade, como para coñecer o custo real que a empresa ten e así poder determinar o nivel de investimento que estaría disposta aceptar para reduciro.

Desde Fremap ponse a disposición das empresas informes de cuantificación dos custos directos que lle supoñen o absentismo médico por continxencias comúns e profesionais e informes de estimación dos custos indirectos.

Exemplo Informe de Absentismoen formato pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente

Calcula os teus custos de absentismo