Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Información para Asociarse FREMAP

Imaxe decorativa, xente asinando contrato

Facilitámosche a información e documentación necesaria para asociarche FREMAP.

Selecciona as características da túa empresa no apartado seguinte. Se desexas que che axudemos a asociarche, envía a túa \nsolicitude en liña . Estamos á túa disposición para ampliarche a información que nos solicites.

Es unha empresa de Nova Creación?

 • Obter e cubrir o Modelo TA.6 da Tesourería Xeral da Seguridade Social (Solicitude de inscrición no sistema da Seguridade Social). Castelán en pdf Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente Català en pdf Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente Euskara en pdf Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente Galego en pdf Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente Valencià en pdf Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente.
 • Cubrir o recadro 7.1 dentro do Modelo TA.6 (Entidade de Accidentes de traballo e Enfermidades Profesionais) cos seguintes valores:
  • Campo denominación: FREMAP (*)
  • Campo número: 061 (*)

  (*) Se escolles os nosos formularios, estes valores están informados por defecto, para facilitar a formalización do formulario.

  En caso de querer exercitar a opción da prestación económica de Incapacidade Temporal por Continxencias Comúns coa Mutua, deberás marcar no recadro 7.2 (Entidade coa que cobre a incapacidade temporal por continxencias comúns) a opción "Mutua ".

 • Entregar o Modelo TA.6 xunto ao resto de documentación necesaria nas Oficinas da Tesourería Xeral da Seguridade Social Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente.

Se tes calquera dúbida ao respecto dos pasos a seguir podes \nContactar coa FREMAP ou utilizar o seguinte número de teléfono:

900 61 00 61

Es unha empresa asociada a outra \nmutua?

 • Solicitar baíxaa á súa actual Mutua colaboradora coa Seguridade Social, polo menos cun mes de antelación á data do vencemento do documento de asociación, por medio de:
 • Carta de solicitude de baixa, con identificación expresa da persoa da empresa que sinatura a mesma: nome, DNI e cargo.
 • Segundo a disposición Transitoria Primeira do RD 1622/2011 a empresa deberá conseguir o informe non vinculante do comité de empresa ou delegados de persoal, non sendo que non existisen os devanditos órganos:
  • Informe Comité de empresa ou delegados de persoal (se existe comité).
  • Certificación de que non existe representación dos traballadores (no caso de que non exista).
 • Cubrir o documento de Proposición de asociación coa FREMAP cos datos da súa empresa.
 • Obter o Certificado de baixo da súa anterior Mutua.
 • Entregar na Tesourería Xeral da Seguridade Social a seguinte documentación por duplicado, quedandose en poder da empresa unha das copias seladas por Tesourería:
  • Certificado de baixo, estendido pola Mutua coa que tiña cubertas as continxencias.
  • Proposición de Asociación con FREMAP asinada e selada pola empresa.
  • Nalgunhas delegacións do Organismo citado, poderían solicitar fotocopia do DNI ou poder notarial de representación da persoa que sinatura a Proposta de Asociación.

  Unha vez realizado o trámite, o efecto do cambio será a partir do día seguinte á data que figure no certificado de baixo.

Se ten calquera dúbida ou necesita axuda pode contactar co teléfono:

900 61 00 61

Ou enviar solicitude en liña .

Na sección de Formularios encontrarás os documentos necesarios para realizar directamente os trámites.

Es unha empresa asociada ao INSS¿

 • Solicite baíxaa ao INSS, presentando o documento de solicitude de cesamento na súa delegación da TXSS, polo menos cun mes de antelación á data de vencemento do convenio de asociación.
 • Cubra o documento de Proposición de asociación coa FREMAP.
  • Se tamén desexa ter cuberta coa FREMAP a Prestación Económica por Continxencias Comúns deberá encher o Anexo ao documento de asociación.
 • Entregue na Tesourería Xeral da Seguridade Social a Proposición de Asociación coa FREMAP canda \no \ndocumento de solicitude de cesamento previamente presentado.
 • Remita copia da documentación presentada na Tesourería Xeral da Seguridade Social na oficina de FREMAP máis próxima.

Unha vez realizado o trámite, o efecto do cambio será a partir do día seguinte á data do certificado de baixo.

Se ten calquera dúbida ou necesita axuda pode contactar co teléfono:

900 61 00 61

Ou enviar solicitude en liña .

Na sección de Formularios encontrarás os documentos necesarios para realizar directamente os trámites.

​​