Sistema de Xestión

Contido da páxina

FREMAP está comprometida, de acordo a seu Misión, visión e valores, a manter e mellorar o seu modelo de xestión baseado na mellora continua e a innovación, cuxos factores clave son a excelencia no servizo e a excelencia na xestión, dentro do marco lexislativo vixente.

A Política de Calidade en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente ten como obxectivo establecer os principios de actuación que orientan FREMAP para a consecución dos seus obxectivos estratéxicos, permitindolle así ser unha institución de referencia e dar resposta ás expectativas e intereses dos principais grupos de interese.

Para apoiar a Política, FREMAP dispón dun Sistema de Xestión, impulsado polo Enderezo, que achega un enfoque sistemático na súa actuación diaria. Como referencia para establecer, implantar e mellorar o devandito Sistema de Xestión, séguese o estándar da norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Políticas da FREMAP

Certificados e acreditacións

ISO 9001 Sistema de Xestión da Calidade

Certificado IQNetCertificado AENOR ISO 9001 

FREMAP dispón, desde 1996, dun Sistema de Xestión de Calidade certificada pola AENOR, conforme coa Norma UNE-EN ISO 9001:2015, con alcance a todas as súas actividades e para todos os centros de FREMAP, (administrativos, ambulatorios e hospitalarios), en todo o territorio nacional.

EFQM 500 + Excelencia Europea

EFQMExcelencia Europea 500+ 

FREMAP desenvolve seu Sistema de Xestión de acordo co Modelo EFQM de Excelencia Europea, e ten recoñecida a certificación de Excelencia Europea 500+, no seu máximo nivel, desde 2006, e con alcance para todos os seus centros ambulatorios, hospitalarios e administrativos, en todo o territorio nacional.

Na renovación da certificación, de febreiro de 2018, FREMAP obtivo como resultado da avaliación unha puntuación no tramo 575-625 puntos, tramo acadado unicamente por un selectivo número de empresas en España.

Marca de Garantía MADRID EXCELENTE

Madrid Excelente  

FREMAP conta, desde 2001, coa Marca de Garantía MADRID EXCELENTE, unha vez acreditado o cumprimento dos criterios de calidade e excelencia, esixidos por esta marca.

En 2008 FREMAP recibiu o Premio Madrid Excelente á confianza dos clientes, na categoría Gran Empresa.

ISO 14001 Sistema de Xestión Ambiental

Certificado IQNetCertificado AENOR de Xestión Ambiental 

FREMAP dispón, desde o ano 2000, dun Sistema de Xestión que integra os conceptos ambientais certificado pola AENOR, conforme coa Norma UNE-EN ISO 14001:2015, con alcance a todas as súas actividades e todos os centros de FREMAP (administrativos, ambulatorios e hospitalarios) en todo o territorio nacional.

ISO 27001 Sistema de Xestión de Seguridade da Información

Certificado IQNetCertificado AENOR SI-0014-2018 

FREMAP dispón, desde 2018, dun Sistema de Xestión de Seguridade da Información certificado pola AENOR, conforme coa Norma UNE-ISO/IEC 27001:2013, con alcance a todas as súas actividades e para todos os centros de FREMAP, (administrativos, ambulatorios e hospitalarios), en todo o territorio nacional.

Certificado Bequal

Certificado Bequal  

FREMAP volve obter, en marzo de 2018, o Certificado Bequal na súa categoría PLUS, recoñecendo as políticas inclusivas e as melloras introducidas desde a anterior certificación en 2014 en relación coas persoas con discapacidade. Fundación Bequal recoñece deste xeito os procedementos e políticas en favor da igualdade de oportunidades e non discriminación das persoas con discapacidade e, por outra, o compromiso de FREMAP coa mellora e incremento dos niveis e a calidade do emprego das persoas con discapacidade.

O certificado Bequal verifica non só o cumprimento legal das empresas, como a cota legal de reserva de emprego do 2 %para empresas de máis de 50 traballadores, senón a integración de políticas inclusivas coa discapacidade nas diferentes áreas da empresa, políticas e procedementos que facilitan a incorporación laboral ás mesmas de persoas con discapacidade.

Verificación do Informe Anual, Sostibilidade e Goberno Corporativo

FREMAP, desde 2003, efectúa o seu Informe Anual de Sostibilidade e Goberno Corporativo conforme aos criterios establecidos na Global Reporting Initiative, o estándar internacional máis esixente para informes de sostibilidade, e a súa correspondente verificación externa por parte dunha entidade independente.

Laboratorio metroloxía acreditado polo ENAC segundo UNE NISO/IEC 17025

Selo ENAC Selo rla

O Laboratorio de Metroloxía Dimensional de FREMAP pertence ao Servizo de Readaptación Profesional e está acreditado polo ENAC (Entidade Nacional de Acreditación) desde 1994 co núm. de referencia: 11/LC10.004 para realizar calibracións no laboratorio e "in situ" á industria española, conforme á norma UNE NISO/IEC 17025 "Requisitos xerais para a competencia dos laboratorios de ensaios e calibración". Tamén pertence á Rede de Laboratorios da Comunidade de Madrid – RLA co núm. 186.

Para mas información visitar a páxina oficial de Laboratorio de Metroloxía Dimensional.

Certificado de Auditoría Legal do Sistema de Prevención de Riscos Laborais

Para dar cumprimento á Lei de Prevención, Lei 31/1995 e ao Regulamento dos Servizos de Prevención, RD 39/1997, FREMAP somete seu Sistema de Prevención a unha auditoría externa cada catro anos.

Selo Asturiano de Mobilidade Segura na Empresa

Certificado Asturiano Mobilidade Empresa 

FREMAP dispón do Selo Asturiano de Mobilidade Segura na Empresa que recoñece, fomenta e incentiva a xestión da seguridade viaria laboral mediante a implantación de Plans de Seguridade Viaria nas Empresas, segundo os requisitos da Guía de Mobilidade Segura na Empresa elaborada pola DGT e o IAPRL en 2016.

Certificado Hand Trauma Center

Certificado Hand Trauma Center 

O Hand Trauma Center é un recoñecemento outorgado pola FESSH (Federation of the European Societies for Surgery of the Hand) ao Hospital da FREMAP de Majadahonda desde ano 2017 como máxima acreditación en cirurxía de man.

Certificación Delegad@ Protección de datos

Certificación Delegad@ Protección de datos 

Esquema de certificación promovido pola Axencia Española de Protección de Datos, que garante que Dª Elena Ruiz Arribas dispón das competencias profesionais necesarias ara exercer como Delegada de Protección de Datos e que foron certificadas por entidades acreditadas polo ENAC (Nº de certificado ES2011210).