Sistema de Xestión

Contido da páxina

FREMAP está comprometida, de acordo a seu Misión, visión e valores, a manter e mellorar o seu modelo de xestión baseado na mellora continua e a innovación, cuxos factores clave son a excelencia no servizo e a excelencia na xestión, dentro do marco lexislativo vixente.

A Política de Calidade en pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente ten como obxectivo establecer os principios de actuación que orientan FREMAP para a consecución dos seus obxectivos estratéxicos, permitindolle así ser unha institución de referencia e dar resposta ás expectativas e intereses dos principais grupos de interese.

Para apoiar a Política, FREMAP dispón dun Sistema de Xestión, impulsado polo Enderezo, que achega un enfoque sistemático na súa actuación diaria. Como referencia para establecer, implantar e mellorar o devandito Sistema de Xestión, séguese o estándar da norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Políticas da FREMAP

Certificados e acreditacións

ISO 9001 Sistema de Xestión da Calidade

Certificado IQNetCertificado AENOR ISO 9001 

FREMAP dispón, desde 1996, dun Sistema de Xestión de Calidade certificada por unha entidade acreditada polo ENAC, conforme coa Norma UNE-EN ISO 9001:2015, con alcance a todas as súas actividades e para todos os seus centros (ambulatorios, hospitalarios e administrativos), en todo o territorio nacional.

Marca de Garantía MADRID EXCELENTE

Madrid Excelente  

FREMAP conta, desde 2001, co certificado de Garantía MADRID EXCELENTE, unha vez acreditado o cumprimento dos criterios de calidade e excelencia, esixidos por esta marca.

En 2008 FREMAP recibiu o Premio Madrid Excelente á confianza dos clientes, na categoría Gran Empresa.

ISO 14001 Sistema de Xestión Ambiental

Certificado IQNetCertificado AENOR de Xestión Ambiental 

FREMAP dispón, desde o ano 2000, dun Sistema de Xestión Ambiental certificado por unha entidade acreditada polo ENAC, conforme coa Norma UNE-EN ISO 14001:2015, con alcance a todas as súas actividades e para todos os seus centros (ambulatorios, hospitalarios e administrativos), en todo o territorio nacional.

ISO 27001 Sistema de Xestión de Seguridade da Información

Certificado IQNetCertificado AENOR SI-0014-2018 

FREMAP dispón, desde 2018, dun Sistema de Xestión de Seguridade da Información certificado por unha entidade acreditada polo ENAC, conforme coa UNE-ISO /IEC 27001:2014 , con alcance a todas as súas actividades e para todos os seus centros (ambulatorios, hospitalarios e administrativos), en todo o territorio nacional.

Certificado Bequal

Certificado Bequal  

FREMAP veu renovando desde 2014 o Certificado Bequal, na súa categoría PLUS, outorgado pola propia Fundación Bequal.

Desta forma, recoñécense os procedementos e políticas da FREMAP en favor da igualdade de oportunidades e a non discriminación das persoas con discapacidade e o compromiso coa mellora e incremento dos niveis e calidade do emprego destas persoas.

O certificado Bequal verifica non só o cumprimento legal das empresas, como a cota legal de reserva de emprego do 2 %para empresas de máis de 50 traballadores, senón tamén a integración de procedementos e políticas inclusivas coa discapacidade nas diferentes áreas da organización, os cales facilitan a incorporación laboral ás mesmas de persoas con discapacidade.

Informe Anual de Sostibilidade e Goberno Corporativo

Certificado Bequal  

FREMAP, desde 2003, efectúa o seu Informe Anual de Sostibilidade e Goberno Corporativo conforme aos criterios establecidos na Global Reporting Initiative, o estándar internacional máis esixente para informes de sostibilidade, e a súa correspondente verificación externa por parte dunha entidade independente.

Adicionalmente a esta verificación, desde 2020, FREMAP conta co selo GRI Content Index que aumenta a transparencia da información reportada e axuda os seus grupos de interese clave a identificar a información máis relevante para eles.

Con este servizo, garántese que o índice de contido é preciso, fácil de usar e claramente etiquetaxe cumprindo así cos requisitos dos Estándares GRI.

Laboratorio metroloxía acreditado polo ENAC segundo UNE NISO/IEC 17025

Selo ENAC Selo rla

O Laboratorio de Metroloxía Dimensional de FREMAP pertence ao Servizo de Readaptación Profesional e está acreditado polo ENAC (Entidade Nacional de Acreditación) desde 1994 co núm. de referencia: 11/LC10.004 para realizar calibracións no laboratorio e "in situ" á industria española, conforme á norma UNE NISO/IEC 17025 "Requisitos xerais para a competencia dos laboratorios de ensaios e calibración". Tamén pertence á Rede de Laboratorios da Comunidade de Madrid – RLA co núm. 186.

Para máis información visitar a páxina oficial de Laboratorio de Metroloxía Dimensional.

Certificado de Auditoría Legal do Sistema de Prevención de Riscos Laborais

Para dar cumprimento á Lei de Prevención, Lei 31/1995 e ao Regulamento dos Servizos de Prevención, RD 39/1997, FREMAP somete seu Sistema de Prevención a unha auditoría externa cada catro anos.

Selo Asturiano de Mobilidade Segura na Empresa

Certificado Asturiano Mobilidade Empresa 

FREMAP dispón, desde 2018, do Selo Asturiano de Mobilidade Segura na Empresa que recoñece, fomenta e incentiva a xestión da seguridade viaria laboral mediante a implantación de Plans de Seguridade Viaria nas Empresas, segundo os requisitos da Guía de Mobilidade Segura na Empresa elaborada pola DGT e o IAPRL en 2016.

Certificado Hand Trauma Center

Certificado Hand Trauma Center 

O Hand Trauma Center é un recoñecemento outorgado pola FESSH (Federation of the European Societies for Surgery of the Hand) ao Hospital da FREMAP de Majadahonda desde ano 2017 como máxima acreditación en cirurxía de man.

Certificación Delegad@ Protección de datos

Certificación Delegad@ Protección de datos 

O Esquema de Certificación promovido pola Axencia Española de Protección de Datos, garante que a delegada de Protección de Datos da FREMAP dispón, desde 2020, das competencias profesionais necesarias e estas foron certificadas por entidades acreditadas polo ENAC (Nº de certificado ES2011210).

Certificación Pacto Dixital para a protección das persoas

Certificación Delegad@ Protección de datos 

Mediante a adhesión ao PACTO DIXITAL, FREMAP comprométese a implantar os principios e recomendacións recollidas no mesmo, así como a difundir entre o seu persoal traballador e as persoas usuarias o Canle prioritaria para solicitar a eliminación urxente de contidos sexuais e violentos na internet, así como outros recursos e ferramentas para axudar a concienciala sobre o valor da privacidade e a importancia do tratamento dos datos persoais.