Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Reclamacións

As reclamacións poden presentarse:

  • En Follas de Reclamacións existentes en todos os Centros de FREMAP.

    As reclamacións presentadas son tramitadas e contestadas directamente pola Mutua e comunicadas á Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social. Art. 99.1 Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

  • A través do formulario Reclamacións En liña da FREMAP.

    As reclamacións presentadas son tramitadas e contestadas directamente pola Mutua e comunicadas á Dirección Xeral de ordenación da Seguridade Social. Art. 99.1 Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

  • A través da Oficina virtual de Reclamacións Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente do Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

    Unha oficina virtual de reclamacións de acceso público para xestionar as queixas dos traballadores sobre a xestión das mutuas. O Ministerio centraliza as reclamacións recibidas e remíteas á mutua correspondente para que esta poida facilitar unha resposta que posteriormente, o Ministerio fai chegar ao cidadán.

As reclamacións son queixas de carácter administrativo respecto do servizo prestado pola Mutua, e distintas ás reclamacións obxecto de accións legais, que se instrúen polos Tribunais de Xustiza.​​​​​

​​