Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Dereitos do paciente

 1. Dereito á intimidade, respecto á dignidade e confidencialidade.

  • Dereito a ser tratado co máximo respecto e deferencia polo persoal da FREMAP.
  • Dereito ao respecto da súa personalidade, sen discriminación algunha por razón de raza, tipo social, sexo, moral, económica, ideoloxía, política ou sindical.
  • Dereito a preservar a súa intimidade nas actuacións sanitarias.
 2. Dereito á información sobre os servizos que ofrece FREMAP e os requisitos necesarios para o seu uso.

  • Dereito a recibir unha eficaz e completa Asistencia Sanitaria derivada de accidente de traballo ou enfermidade profesional.
  • Dereito a dispor dos servizos de Prevención, Asistencia Social, Psicoloxía do traballo, Readaptación profesional e FREMAP ASISTENCIA.
  • Dereito a coñecer a designación dun Interlocutor Único que xestiona todas as súas necesidades de forma personalizada.
  • Dereito a cobrar con celeridade as prestacións económicas a que teña dereito e coñecer o cálculo para o seu pagamento.
  • Dereito a ser informado sobre os procedementos de determinación de continxencias e de impugnación de alta médica.
 3. Dereito á información sobre a súa saúde

  • Dereito a coñecer a designación dun médico que será o seu interlocutor co equipo asistencial.
  • Dereito a conseguir información clara e precisa sobre a súa lesión, tratamento, evolución e previsión de secuelas.
  • Dereito de acceso á súa historia clínica e a obter copia dos datos que figuren nela . FREMAP establece un mecanismo de custodia activa e dilixente, que garante a súa confidencialidade.
  • Dereito a obter un Informe de Alta, unha vez finalizado o proceso asistencial.
  • Dereito a coñecer e autorizar previamente, se é o caso; o uso con fins docentes ou de investigación, dos procedementos médicos utilizados.
 4. Dereito a cambio de médico e a unha segunda opinión médica

  • Dereito a cambio de médico, cando o paciente solicíteo, e en función de dispoñibilidade organizativa da FREMAP.
  • Dereito a unha segunda opinión médica, por outro médico da FREMAP.
 5. Reclamacións

  As reclamacións e queixas poden presentarse a través da páxina queixas e reclamacións da FREMAP .

​​