Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Servizos que prestan as Mutuas

Os servizos que prestan as MUTUAS Colaboradoras coa Seguridade Social son:

  • A xestión das prestacións económicas e da asistencia sanitaria, incluída a rehabilitación, comprendidas na protección das continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social, así como das actividades de prevención das mesmas continxencias que dispensa a acción protectora.
  • A xestión da prestación económica por incapacidade temporal derivada de continxencias comúns.
  • A xestión das prestacións por risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural.
  • A xestión das prestacións económicas por cesamento na actividade dos traballadores autónomos.
  • A xestión da prestación por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave.
  • As demais actividades da Seguridade Social que lles sexan atribuídas legalmente.
Servizos que prestan as mutuas ​​​​​​