Información e Suxestións

Datos da Suxestión

Os campos marcados con * son obrigatorios.

NIF/NIE *
CIF da Empresa

De conformidade co que se establece no Regulamento (UE) 2016/679, Xeral de Protección de Datos, informámoslle que os datos persoais facilitados serán tratados, en calidade de Responsable do tratamento, pola FREMAP MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL, Nº 61, con domicilio en Carretera de Pozuelo Nº 61, 28.222 Majadahonda – MADRID.

A finalidade da recollida e tratamento dos seus datos é poder analizar e xestionar a información e suxestións que nos presente, así como realizar análises estatísticas que nos axuden a mellorar a calidade do servizo prestado, sendo o tratamento necesario para a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos pola FREMAP (artigo 6.1 f) do citado Regulamento).

Do mesmo xeito informámoslle que non realizaremos ningunha cesión nin transferencia internacional de datos a terceiros, agás imperativo legal, e que os seus datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se conseguiron e para determinar as posibles responsabilidades e atender os procesos de reclamación que se poidan presentar contra a entidade.

Poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade, limitación do tratamento e a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas, notificandoo por escrito ao enderezo indicado con anterioridade ou ao seguinte enderezo de correo electrónico: derechos_arco@fremap.es Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente.Pode acceder a información adicional sobre o tratamento dos seus datos en www.fremap.es Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente.

Igualmente se lle informa do seu dereito a reclamar ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos: www.aepd.é Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente).