Información e Suxestións

Datos da Suxestión

Os campos marcados con * son obrigatorios.

NIF/NIE *
CIF da Empresa

De conformidade co que se establece no Regulamento (UE) 2016/679, Xeral de Protección de Datos, informámoslle que os datos persoais facilitados serán tratados, en calidade de Responsable do tratamento, pola FREMAP MUTUA COLABORADORA DA SEGURIDADE SOCIAL, Nº 61, con domicilio en Carretera de Pozuelo Nº 61, 28.222 Majadahonda – MADRID.

A finalidade da recollida e tratamento dos seus datos é poder xestionar as prestacións que ten encomendadas a Mutua e que lle puidesen corresponder, de acordo coa normativa vixente, sendo o tratamento cómpre para o cumprimento dunha obriga legal (artigo 6.1 c) e, se é o caso, artigo 9.2 b) do citado Regulamento).

Aos efectos de mellora da xestión os seus datos poderán ser utilizados para a realización de estatísticas e enquisas de calidade sempre que vostede preste o seu consentimento (artigo 6.1 a) do Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos).

Do mesmo xeito informámoslle que non realizaremos ningunha cesión nin transferencia internacional de datos a terceiros, agás imperativo legal e que os seus datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se conseguiron e para determinar as posibles responsabilidades e atender os procesos de reclamación que se poidan presentar contra a entidade.

Do mesmo xeito informámoslle que non realizaremos ningunha cesión nin transferencia internacional de datos a terceiros, agás imperativo legal e que os seus datos se conservarán durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se conseguiron e para determinar as posibles responsabilidades e atender os procesos de reclamación que se poidan presentar contra a entidade.

Poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade, limitación do tratamento e a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas, notificandoo por escrito ao enderezo indicado con anterioridade ou ao seguinte enderezo de correo electrónico: derechos_arco@fremap.es Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente. Pode acceder a información adicional sobre o tratamento dos seus datos en www.fremap.es Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente.

Igualmente se lle informa do seu dereito a reclamar ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente).

Por favor, exprese a continuación se consente ou non o tratamento dos seus datos coa finalidade de que FREMAP poida tratar os seus datos para realizar estatísticas e enquisas de calidade.