Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Caixas de primeiros auxilios

FREMAP, dentro da cobertura por continxencia profesional, facilita aos seus mutualistas caixas de primeiros auxilios de parede ou maletíns con material sanitario de farmacia, para a atención das primeiras curas de urxencia e lesións menores, no propio centro de traballo.

O contido das devanditas caixas de primeiros auxilios limitarase ao que se establece no anexo VI.A).3 do Real decreto 486/1997, do 14 de abril : desinfectantes e antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tesoiras, pinzas e luvas desbotables.

Tamén che facilitamos as reposicións do material da caixa de primeiros auxilios tanto por utilización coma por caducidade.

Tanto as caixas de primeiros auxilios coma as reposicións de material, podes solicitaras a través de: