Traslados Sanitarios

Contido da páxina
Ambulancia

FREMAP ASISTENCIA é un servizo creado para facer posible un contacto permanente cos nosos asegurados; 24 horas e desde calquera lugar. Con iso pretendemos ofrecerlle medios e orientación en toda circunstancia derivada da cobertura de Accidentes de Traballo, especialmente naqueles casos máis críticos de traslados sanitarios tanto en territorio nacional como internacional.

Para máis información ou solicitar asistencia: