Solicitude de Información para Asociarse FREMAP

Datos de Empresa

Os campos marcados con * son obrigatorios. O formato da data ten que ser dd/mm/aaaa.

Tipo de Empresa *
CCC
Documento *
Data Venc./Alta S.G.
Cobertura
Datos da Asesoría

De conformidade co que se establece no Regulamento (UE) 679/2016, Xeral de Protección de Datos, informámoslle que os datos persoais facilitados serán tratados, en calidade de Responsable do tratamento, pola FREMAP, Mutua COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL, Nº 61 (con domicilio en Carretera de Pozuelo Nº 61, 28.220 Majadahonda – MADRID), coa finalidade de manter a relación administrativa necesaria para a tramitación da proposta de asociación.

Do mesmo xeito informámoslle que os datos se conservarán mentres non se solicite a súa supresión e en calquera caso en cumprimento dos prazos legais de prescrición que lle resulten de aplicación. Poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade, limitación do tratamento e a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas, notificandoo por escrito ao enderezo indicado con anterioridade ou ao seguinte enderezo de correo electrónico: derechos_arco@fremap.es. Pode acceder a información adicional sobre o tratamento dos seus datos en www.fremap.é.

Igualmente se lle informa do seu dereito a reclamar ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos: www.aepd.é).