Alto Servizo Información de Prevención

Datos de Contacto

Os campos marcados con * son obrigatorios.

Informámoslle que os datos de carácter persoal que nos proporcione enchendo o presente formulario serán tratados pola FREMAP, Mutua Colaboradora coa Seguridade nº 61, como responsable do tratamento (con domicilio en Carretera de Pozuelo nº 61, 28220, Majadahonda (MADRID).

A finalidade da recollida e tratamento dos seus datos de identificación e contacto é poder facilitar ás empresas mutualistas información sobre os aspectos especialmente relevantes en materia de prevención ou sobre as actividades ou publicacións máis significativas da FREMAP.

Iso nos permíteo o Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos no seu artigo 6.1 c), por cumprir o seu tratamento para o cumprimento de obrigas e o exercicio de dereitos específicos no ámbito da nosa colaboración coa Seguridade Social, ao estar obrigados a cumprir o Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social e as súas normas de desenvolvemento, así como co Real decreto 1993/1995, do 7 de decembro, de Colaboración das Mutuas coa Seguridade Social e a Orde TAS/3623/2006, pola que se regulan as actividades preventivas da Seguridade Social.

Non realizaremos ningunha cesión nin transferencia internacional de datos a terceiros, agás por imperativo legal.

Como interesado informámoslle que poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión oposición, portabilidade, limitación do tratamento e dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas, en derechos_arco@fremap.es. Así mesmo, poderá revogar en calquera momento o consentimento prestado para o tratamento dos datos facilitados e presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD). Informámoslle igualmente, que Vostede poderá solicitar baíxaa no servizo de acordo ao disposto por Lei 34/2002, do 11 de xullo, Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a través do seguinte correo: informacion_prevencion@fremap.es

Pode acceder a unha información máis ampla sobre o tratamento dos seus datos no apartado de Protección de Datos.