Área Xestión

Contido da páxina

As persoas integradas na Área responsabilizaranse de propiciar as solucións aos problemas que lle sexan expostos polas Empresas ou Traballadores da súa Zona de influencia, nunha das nosas Oficinas.

Postos:

  • Xestores Integrais:
    • Requisitos Específicos:
      • Licenciatura en Dereito, Económicas, Empresariais, Administración de Empresas.
      • Posuír carné de conducir.