Formación na FREMAP

Contido da páxina

Tendo como piar o punto 18 do Documento de Cultura de Empresa, a formación e o desenvolvemento dos nosos empregados, foi e segue sendo un dos nosos compromisos máis importantes, como medio para asegurar que contan coa competencia necesaria para o desempeño do seu traballo e o seu desenvolvemento profesional.

Campus FREMAP

Neste contexto, para FREMAP, é fundamental a figura do formador interno, de cara a garantir a eficacia da formación

Durante o último trimestre de 2010 púxose en marcha Campus FREMAP, plataforma de xestión da formación, que permite xestionar internamente os plans de formación de forma eficaz e atractiva para os empregados.

Características da formación na FREMAP

  • Formación Continua seguindo o procedemento de Calidade FREMAP - 40 auditado pola AENOR:
  • Detección anual de necesidades formativas e elaboración do plan individualizado de formación para cada empregado
  • Avaliación da calidade da formación impartida

Formación na FREMAP

A formación de FREMAP en cifras (exercicio 2011)

  • 9.960 asistencias a actividades formativas.
  • Máis de 98.000 horas dedicadas a formación.
  • Unha media de 24 horas de formación ao ano por empregado