Emprego na FREMAP

Contido da páxina

As posibilidades de emprego na FREMAP, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social Nº 61, concrétanse nas diferentes Áreas Profesionais: Asistencial, Xestión e Prevención.

A nosa implantación é nacional, con máis de 200 Centros de Traballo; distribuídos en Península e Illas, (Baleares e as Canarias).

En todos os casos os novos empregados realizan un período de formación de entrada, de duración variable en función do Posto de Traballo e a Especialidade. Posteriormente todos os Profesionais da Entidade seguen un plan de formación continua.

Valoramos a mobilidade xeográfica e a dispoñibilidade que hai que residir en lugares distintos ao da residencia habitual. A nosa formulación de acción fundaméntase na práctica do Servizo como Concepto Integral, que supón a aplicación coordinada de todas as técnicas preventivas, asistenciais, reparadoras e recuperadoras, para a loita contra os riscos profesionais e as súas consecuencias físicas, psíquicas, sociais, humanas e económicas

Requisitos Xerais de Contratación

  • Posuír a formación correspondente (Ver Área de Interese)

As Ofertas de Emprego FREMAP por Áreas de Interese son:

Se vostede está interesado e cumpre os requisitos das ofertas de emprego que se describen, envíenos cumprimentado o seguinte formulario.

Emprego na FREMAP