Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Curriculum Vitae

Os campos marcados con * son obrigatorios. O formato para as datas ten que ser dd/mm/aaaa.

Datos Persoais

Información Persoal

Os campos marcados con * son obrigatorios. O formato para as datas ten que ser dd/mm/aaaa.

Documento de Identificación *
Foto de perfil

A foto de perfil debe ter un tamaño máximo de 2mb.

Foto de perfil do candidato
Código de proceso

Só se estas nalgún proceso, indica o código que che facilitamos.

Ámbito Profesional

A continuación podes seleccionar unha ou varias opcións do seguinte combo de ámbitos profesionais.

Formación

Información Académica

Os campos marcados con * son obrigatorios. O formato para as datas ten que ser dd/mm/aaaa.

Informática

Informática

Os campos marcados con * son obrigatorios. O campo descrición é obrigatorio se seleccionas a opción doutros "en "programas.

Outros Datos

Outros Datos

Os campos marcados con * son obrigatorios.

Dispoñibilidade viaxar *
Mobilidade xeográfica *
Selecciona unha ou máis opcións
Carné Conducir *
Coche Propio *
Permiso de traballo *

CV

Anexar CV

Adxunta o teu currículo en formato pdf ou word cun tamaño máximo de 700kb.

Os campos marcados con * son obrigatorios.

Se desexa enviar os seus datos para futuras seleccións de persoal lea atentamente indicádoo a continuación, marque o check "Lido e Conforme" e pulse o botón de enviar.

Vostede entrega á FREMAP, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social Nº 61, solicitude de emprego mediante documento en que inclúe a información identificada e demais que considere necesaria, axeitada e non excesiva para a xestión da devandita solicitude.

Informámoslle que Vostede non deberá incluír categorías especiais de datos persoais (como son os datos que revelen a orixe étnica ou racial, as opinións políticas, as conviccións relixiosas ou filosóficas, ou a afiliación sindical, e o tratamento de datos xenéticos, datos biométricos dirixidos a identificar de maneira unívoca a unha persoa física, datos relativos á saúde ou datos relativos á vida sexual ou as orientacións sexuais dunha persoa física, de acordo co que se dispón no artigo 9 do Regulamento (UE) 2016/679, Xeral de Protección de Datos). En caso de facero informámoslle que unha vez detectada esta circunstancia, a súa solicitude quedará cancelada.

Así mesmo, pomos á súa disposición a información relativa ao tratamento de datos persoais que levamos a cabo, co obxectivo de que en todo momento coñeza como tratamos os seus datos e os dereitos que lle asisten como titular dos mesmos.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable:
FREMAP, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social Nº 61
Finalidade:
Selección de persoal e provisión de postos de traballo
Lexitimación:
Aplicación de medidas contractuais
Destinatario:
Non se cederán datos a terceiros agás ás compañías de transporte, axencias de viaxes e establecementos hoteleiros, para xestionar as viaxes que realice durante o desenvolvemento dos procesos de selección en que participe.
Dereitos:
Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade, limitación do tratamento e dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas. Poderá exercer estes dereitos enviando solicitude a Carretera de Pozuelo nº 61, 28220 Majadahonda ou a derechos_arco@fremap.es Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente. Así mesmo, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.
Procedencia:
De Vde. mesmo cando remite a súa candidatura á FREMAP ou das empresas de emprego ou bolsas de traballo en que estea subscrito.
Información Adicional:
Poderá encontrar máis información detallada sobre a nosa política de protección de datos en www.fremap.es Esta ligazón abrirase nunha ventá emerxente, no apartado "Protección de Datos" en "Información adicional de Protección de Datos para candidatos a postos de traballo"