Coberturas

Contido da páxina

As prestacións son un conxunto de medidas que pon en funcionamento a Seguridade Social para prever, reparar ou superar determinadas situacións de infortunio ou estados de necesidade concreta, que adoitan orixinar unha perda de ingresos ou un exceso de gastos nas persoas que os sofren. De todas as prestacións do sistema da Seguridade Social, correspóndennos ás Mutuas as seguintes: