Omitir os comandos de cinta
Saltar ao contido principal

Páxina web da FREMAP

Saltar ao contido

Prestación por Cesamento de Actividade dos Autónomos

Imaxe decorativa, moza autónoma traballando

A Prestación por Cesamento de Actividade dos Autónomos é un sistema específico que ten por obxecto protexer os traballadores autónomos que cesaron de forma Total na súa actividade económica ou profesional, de carácter Definitivo ou Temporal (só nos supostos taxados legais e regulamentariamente), de forma Involuntaria e por algún dos Motivos previstos na norma.

Motivos

 • Causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción.
 • Forza maior.
 • Perdida de licenza administrativa.
 • Violencia de xénero.
 • Divorcio ou acordo de separación matrimonial.

Requisitos formais

 • Alta no réxime especial
 • Solicitar baíxaa no réxime especial correspondente a causa do Cesamento de Actividade .
 • Período mínimo de cotización de polo menos, os doce meses continuados e inmediatamente anteriores á situación legal de Cesamento de Actividade , incluíndo o mes do Feito Causante.
 • Período mínimo entre 2 prestacións por Cesamento de Actividade de 18 meses desde o inicio da primeira, agás se se trata dunha prestación extraordinaria, ou a continuación dunha prestación ordinaria.
 • Compromiso de actividade e de activa dispoñibilidade para a reincorporación ao mercado de traballo.
 • Non ter dereito á pensión contributiva de xubilación.
 • Acharse ao corrente de pagamento das cotizacións no réxime especial. Cumprimento das obrigas de carácter laboral. (se tivese traballadores ao seu cargo).
​​​